Tolkien Gateway

Den besynnerlige professor Tolkien

Revision as of 16:27, 22 January 2011 by Morgan (Talk | contribs)

Den besynnerlige professor Tolkien ("The Peculiar Professor Tolkien" or "Tolkien, the Peculiar Professor") is the title of of an interview with J.R.R. Tolkien conducted by Lars Gustafsson, published in Swedish in Dagens Nyheter, on August 21, 1961.

The interview, more lengthy than Jan Broberg's interview in the same year, has not appeared in an English translation. Åke Ohlmarks makes a reference to the interview in his book Tolkiens arv:

"Lars Gustafsson [...] recounted in 1961 that [Tolkien's] house in Headington was chock-full of large piles of manuscripts"[1]

External links

References

  1. Åke Ohlmarks, Tolkiens arv, "Mr Christopher Tolkien, Bachelor of Litterature", p. 37 (freely translated from Swedish; full quote: "Lars Gustafsson, som tillhörde de tidiga besökarna och därför mottogs av JRRT med den tjänstvilliga älskvärdhet som han iakttog ända fram till efter 1965, har 1961 berättat om hur hela villan i Headington låg proppfull med stora staplar av manuskript om allt under solen."