Tolkien Gateway

TUR

(Difference between revisions)
m (Re-linked)
m (changing link to Sundocarmë)
Line 1: Line 1:
'''TUR''' is an [[Elvish]] [[root]] having to do with mastery.
+
'''TUR''' is an [[Elvish]] [[Sundocarmë|Root]] having to do with mastery.
 
*[[Primitive Elvish]]: ''[[ortur-]], [[taurâ]], [[tûrê]], [[tûrô]]''
 
*[[Primitive Elvish]]: ''[[ortur-]], [[taurâ]], [[tûrê]], [[tûrô]]''
 
*[[Quenya]]: ''[[túrë]], [[túrëa]], [[taura]], [[Túrin|Turindo]], [[Túrin|Turambar]], [[Fëanturi]], [[Turucáno]]''
 
*[[Quenya]]: ''[[túrë]], [[túrëa]], [[taura]], [[Túrin|Turindo]], [[Túrin|Turambar]], [[Fëanturi]], [[Turucáno]]''

Revision as of 15:30, 3 July 2010

TUR is an Elvish Root having to do with mastery.

This root has been affected by TA3