Tolkien Gateway

Weathertop (soundtrack)

Revision as of 19:01, 14 July 2012 by KingAragorn (Talk | contribs)

Weathertop is the first song on Disc 2 of The Fellowship of the Ring Complete Recordings

Lyrics

[00:31] Bârî’n
[00:33] Katharâd
[00:36] îdô
[00:39] Nidir nê
[00:42] Nêpâm
[00:44] nêd abârat
[00:49] dir nê
[00:51] nâkham
[00:54] Nêbâ
[00:56] bîtham ma
[00:59] gâna
[01:02] nanê
[01:05] Nêtab
[01:07] dâur