I fantasins världar

From Tolkien Gateway
I fantasins världar
I fantasins världar.jpg
AuthorJan Broberg
PublisherGöteborg: Zindermans
Released1985
FormatHardcover (21.5 × 14 cm)
Pages160
ISBN91-528-0445-3

I fantasins världar ("In the Worlds of Fantasy") is a Swedish-language collection of essays on "fantasy fiction". The chapter entitled "Tillsammans med Tolkien" ("Together with Tolkien") includes a 1961 interview with J.R.R. Tolkien.

From the back[edit | edit source]

[...]

The new book from Jan Broberg centers around the wide notion known as "fantasy fiction" - a genre with unclear borders. Some regard the origin of the genre to be in the sailors' stories of the classical antiquity, e.g., the encounters of Ulysses with cyclops and sirens, and in the horror stories of the 18th and 19th century. It is a fitting title Jan Broberg has chosen for his collection of essays: In the worlds of fantasy.

Some of the headings reveal the span of the book: "Werewolf and Unicorn", "In the Age of Witches", "Prince Valiant, King Arthur, and the Holy Grail", "The Ghost-hunters", "Tarzan in the Land of Fairy-tales", "The Advendures of Flash Gordon". The book also includes interviews with J.R.R. Tolkien and Richard Adams.

The book is richly illustrated.

[Freely translated from Swedish: "[...] Jan Brobergs nya bok rör sig kring det vida begrepp som betecknas som "fantasy fiction", en genre med flytande gränser. Somliga vill se upphovet till genren i antikens skepparhistorier, t.ex. Odysseus' möten med cyckloper och sirener, och i 1700- och 1800-talets skräckhistorier. En lämplig samlingstitel är den Jan Broberg valt för sin bok - I fantasins världar. / Några av kapitelrubrikerna visar bokens spännvidd: Varulv och enhörning, I häxornas tidevarv, Prins Valiant, kung Arthur och den heliga Graal, Spökjägarna, Tarzan i sagolandet, Blixt Gordons äventyr. Intervjuer med bl.a. J.R.R. Tolkien och Richard Adams ingår också i boken. / Boken är rikt illustrerad."]