caun

From Tolkien Gateway

caun pl. conin means "prince, chief, head".[1]

Examples[edit]

Daur a Berhael, Conin en Annûn![2]

See also[edit]


caun means "valour".[3]

Cognates[edit]


caun pl. conath also means "outcry, clamor".[4]

Etymology[edit]

Cognates[edit]

See also[edit]

References